Kerstkaart SBO 2016 en nieuw bestuur

NIEUWE BESTUURSLEDEN
 
Het is lang stil geweest, te lang, rondom het bestuur van SBO en zeker na afloop van de races. 
Veel vragen kwamen op ons af na die bewuste vrijdagavond dat het volledig uit de hand liep met het feest. Wat is er precies gebeurd, gaan we verder of was dit het einde van 33 jaar SBO.
 
Er is binnen het bestuur en later met de medewerkers lang gediscussieerd maar gelukkig zijn we er uit gekomen. Het heeft ons veel energie en geld gekost om het feest op de zaterdag af te gelassen. Maar het gezonde verstand heeft hierin toch gezegevierd en we gaan door.
 
Eddie vond het na 30 jaar bestuurslid geweest te zijn nu tijd worden dat er anderen zijn taak maar moesten over nemen en heeft als bestuurslid bedankt maar blijft achter de schermen beschikbaar.  Ook Roel is aan vervanging toe.
De laatste jaren hadden we te weinig bestuursleden maar dit werd voor een deel opgelost doordat ons erelid, Meint, zich beschikbaar had gesteld om mee te denken en te helpen. Ook Meint heeft aangegeven achter de schermen mee te blijven helpen. 
 
Inmiddels zijn er een drietal nieuwe bestuursleden bereid gevonden zich te scharen bij de over gebleven vier om het bestuur weer compleet te maken. Dit zijn Ate Klaas Bijlsman, Hans van der Steen en Lammert Nieuwman.
 
De functie omschrijving zullen we nog nader invullen en zodra dit bekent is komen we hiermee naar buiten.
 
We gaan er weer tegenaan met deze nieuwe ploeg!